Skip to main content

Bekendtgørelse om skærmbriller

Regler for hvad den ansatte har ret til

Arbejdstilsynet bekendtgørelse om skærmbriller

Herunder et uddrag af bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet omkring brug af skærmbriller. Nr. 1108 af 15.12.1992

§6

Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

1. Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes.

2. Med jævne mellemrum herefter.

3. Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2

Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3

Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4

Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk.1 til 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt og, hvis den ansattes egne briller eller kontakt linser ikke kan anvendes.

Stk. 5

Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 til 3 nævnte undersøgelse uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Den Kørende Optiker - Buskelundengen 67 - 8600 Silkeborg


Tlf. 21 80 64 38 - www.d-k-o.dk - optik@d-k-o.dk - CVR 206 611 94

Webbureau ITTP

Bestil tid